Ministranci Gardawice

Zasady służby liturgicznej

Przykazania ministranta:


 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


 

Zasady lektora:


 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.


Zasady animator:

 1. Animator przez swoją posługę wspiera duszpasterstwo na terenie swojej parafii i całej diecezji.
 2. Animator jest wzorem posłuszeństwa.
 3. Animator nie rządzi, lecz służy, zgodnie z ewangeliczną zasadą: Przełożeństwo jest służbą.
 4. Animator troszczy się o formację ministrantów, dlatego też dba o swoją własną formację.
 5. Animator jest zawsze przygotowany na wszystko, to znaczy zawsze jest gotów wypełniać powierzone mu nowe zadania.